Aktuality - všetky

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

12. 06. 2024 - Futbalový turnaj o pohár starostu obce...  >> čítaj viac

Belgicko - Slovensko

12. 06. 2024 - Belgicko - Slovensko...  >> čítaj viac

Informačný leták - zemetrasenie

10. 06. 2024 - Ako postupovať v prípade zemetrasenia ?...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Zber nebezpečného odpadu

Dátum zverejnenia: 02. 11. 2023
Popis:
Vo štvrtok 9.novembra 2023 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu.Odpad môžete doniesť do dvora pri dolnej predajni Jednoty v dňoch 6. - 8. novembra (t.j. pondelok - streda) v čase od 12,00 hod. do 15,00 hod.
Do zberu patrí nasledovný odpad :
jedlé oleje a tuky, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.

Počet zobrazení: 439