Aktuality - všetky

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

12. 06. 2024 - Futbalový turnaj o pohár starostu obce...  >> čítaj viac

Belgicko - Slovensko

12. 06. 2024 - Belgicko - Slovensko...  >> čítaj viac

Informačný leták - zemetrasenie

10. 06. 2024 - Ako postupovať v prípade zemetrasenia ?...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov

Dátum zverejnenia: 05. 09. 2017
Popis:
Priestory Misijného domu v Banskej Bystrici 5. septembra 2017 patrili seniorom, ktorí prišli vypočuť prezentáciu speváckych súborov z troch okresov: Banská Bystrica, Brezno a Revúca na „Regionálnej prehliadke speváckych súborov seniorov v Banskej Bystrici“.
V zaujímavom dobovom kroji hrou na fujare a spevom Ján Hano, predseda ZO JDS Badín navodil správnu atmosféru spevu slovenských pesničiek a zachovávania tradícií našich predkov. Moderátor Ľubomír Motyčka, privítal prítomných seniorov, spevákov a vzácnych hostí: pána Jozefa Veselovského, kandidáta za poslanca BBSK,
Ing. Mareka Nosku, starostu obce Mur. Dlhá Lúka
Mgr. Pavla Hrica, starostu obce Badín
K prítomným seniorom sa prihovorila Renata Petrincová, predsedníčka OO JDS Banská Bystrica, ktorá organizovala podujatie. Privítala seniorov na regionálnej prehliadke, ktorá sa v Banskej Bystrici uskutočnila prvýkrát a poďakovala všetkým, ktorí prispeli finančne Okresný úrad BB a BBSK, či radou. Seniorov pozdravil pán Jozef Veselovský, poprial seniorom veľa zdravia a optimizmu v ďalšom živote. Slova sa ujal moderátor vyzdvihol význam uchovania slovenského spevu, jeho jedinečnosť a slovami dosť bolo hovoreného slova, nech znejú piesne, moderátor Ľubomír Motyčka pozval súbory na vystúpenie. Ako prvý súbor predstavil spevácky súbor zo ZO JDS v Banskej Bystrici ROZMARÍN. Z okresu Revúca sa svojim spevom predstavili tri spevácke súbory :
POĽAN zo ZO JDS Mur. Dlhá Lúka s vedúcou súboru Milkou Ďurejovou, harmonikárom Jaroslavom Galom a sólistom Mgr. Dušanom Hrivnákom.
LUNA zo ZO JDS Revúčka, s vedúcou súboru Ankou Hrbálovou a sólistkou Katkou Hanuštiakovou.
NEZÁBUDKA –senior mix zo ZO JDS Lubeník, s vedúcou súboru Vierou Slotovou, harmonikárom Edom Sendreiom, sólistom Ivanom Nemogom.
V mene P-OR JDS sa chceme našim súborom poďakovať za úspešnú reprezentáciu okresu i Zo JDS.
Z okresu Brezno sa tiež prezentovali tri spevácke súbory :
SENIOR BREZINKY zo ZO JDS Polomka, s vedúcou súboru Annou Ďurčenkovou a harmonikárom Matejom Vojtkom.
LEHOTIANKA zo ZO JDS Dolná Lehota, s vedúcou súboru Juditou Schwarzbacherovou.
SENIOR zo ZO JDS Brezno, s vedúcou Máriou Schérerovou, s Evou Brucháčkovou s hrou na harmonike.

Ako posledný vystúpil súbor z okresu Banská Bystrica:
JAVORY a LIESKY, zo ZO JDS Badín, s vedúcim Jánom Hanom .
V závere podujatia boli rozdané vedúcim súborov Ďakovné listy , pamiatkové darčeky a kvety, ktoré odovzdávali, páni Jozef Veselovský, Ján Hlaváč a pani Renata Petrincová. Predseda KO JDS Banská Bystrica pán Ján Hlaváč poďakoval predsedníčke OO JDS Renate Petrincovej a Predsedníctvu OO JDS za zorganizovanie Regionálnej prehliadky speváckych súborov seniorov v BB a odovzdal kyticu kvetov. Kyticou kvetov k poďakovaniu za organizovanie podujatia sa pripojila i predsedníčka OO JDS Revúca Zuzana Homoliaková, ktorá pozvala prítomných na Reg. prehliadku spev súborov seniorov v budúcom roku 2018 do Revúcej.
Umenie spríjemniť si seniorsky vek má každý senior vo vlastných rukách, je na každom z nás skúsiť múdro a dôstojne starnuť. Radostne prežiť jeseň života, venovať sa tomu čo nás baví, tak ako naši účinkujúci speváci, ktorí nás prišli potešiť a rozdávať radosť prítomným seniorom i našim vzácnym hosťom.

Videá nájdete v záložke ,,Dôchodcovia"

Počet zobrazení: 2616